Korona Gór Polski

Korona Świata

Ośmiotysięczniki

Najdłuższe rzeki Polski

NAJDŁUŻSZE RZEKI POLSKI:

 

WISŁA 1.047 km

(uchodzi do Bałtyku)

 

ODRA 854 km

(uchodzi do Bałtyku) 187 km to odcinek graniczny, 742 km płyną po terenie Polski, a 112 km płynie poza granicami kraju; jeszcze w XVIII wieku przed rozpoczęciem regulacji Odra miała ponad 1.000 km długości

 

WARTA 808 km

(uchodzi do rzeki Odry)

 

BUG 772 km

363 km to odcinek graniczny, a 185 km płynie poza granicami kraju

(uchodzi  do rzeki Narew)

 

NAREW 484 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

SAN 443 km

(uchodzi do rzeki Wisły) a 54 km odcinek to odcinek graniczny

 

NOTEĆ 388 km

(uchodzi do rzeki Warty)

 

PILICA 319 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

WIEPRZ 303 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

BÓBR 272 km

w tym 2 km poza granicami kraju (uchodzi do rzeki Odry)

 

ŁYNA 264 km

w tym 74 km poza granicami kraju (uchodzi do rzeki Pregoły)

 

OBRA 253 km

(uchodzi do rzeki Warty)

 

NYSA ŁUŻYCKA 252 km

198 km to odcinek graniczny, a 54 km płyną poza granicami kraju

(uchodzi do rzeki Odry)

 

WKRA 249 km

(uchodzi do rzeki Narew)

 

DUNAJEC 247 km

w tym 17 km to odcinek graniczny (uchodzi do rzeki Wisły)

 

BRDA 238 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

PROSNA 217 km

(uchodzi do rzeki Warty)

 

DRWĘCA 207 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

WISŁOK 205 km

(uchodzi do rzeki San)

 

WDA 198 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

DRAWA 186 km

(uchodzi do rzeki Noteć)

 

NYSA KŁODZKA 182 km

(uchodzi do rzeki Odry)

 

POPRAD 170 km

31 km to odcinek graniczny, a 107 km płynie poza granicami kraju

(uchodzi do rzeki Dunajec)

 

PASŁĘKA 169 km

(uchodzi do Zalewu Wiślanego)

 

REGA 168 km

(uchodzi do Bałtyku)

 

BZURA 166 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

WISŁOKA 164 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

BIEBRZA 155 km

(uchodzi do rzeki Narew)

 

NIDA 151 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

WIERZYCA 151 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

ORZYC 146 km

(uchodzi do rzeki Narew)

 

GWDA 145 km

(uchodzi do rzeki Noteć)

 

CZARNA HAŃCZA 142 km

w tym37 km poza granicami kraju (uchodzi do rzeki Niemen)

 

PISA 142 km

(uchodzi do rzeki Narew)

 

WĘGORAPA 140 km

(uchodzi do rzeki Pregoły)

 

SŁUPIA 139 km

(uchodzi do Bałtyku)

 

KAMIENNA 138 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

BARYCZ 133 km

(uchodzi do rzeki Odry)

 

MAŁA PANEW 132 km

(uchodzi do rzeki Odry)

 

RABA 132 km

(uchodzi do rzeki Wisły)

 

LEŚNA 133 km

w tym 114 km poza granicami kraju (uchodzi do rzeki Bug)

 

INA 129 km

(uchodzi do rzeki Odry)

 

PARSĘTA 127 km

(uchodzi do Bałtyku)

 

 

na podstawie TABLIC GEOGRAFICZNYCH pracy zbiorowej napisanej

pod redakcją WITOLDA MIZERSKIEGO i JANA ŻUKOWSKIEGO